Loading...
Sale!

SRI SHANKARA STOTRANI (ଶ୍ରୀଶଙ୍କରସ୍ତୋତ୍ରାଣି)

Original price was: ₹399.00.Current price is: ₹280.00.

Collection of 92 Hymns by Adi Sankaracharya (Sanskrit)
Edited By : Swami Pranavananda & Team

1st Edition 2023 | MC
© aumbooks 2023

Description

ସ୍ତୋତ୍ରସୂଚୀ

ପ୍ରଥମଭାଗଃ : ଶୈବଖଣ୍ଡମ୍‌ 9-105
ଶ୍ରୀଗଣେଶପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍‌ 11
ଶ୍ରୀଗଣେଶଭୁଜଙ୍ଗମ୍‌ 12
ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଭୁଜଙ୍ଗମ୍‌ 14
ଶ୍ରୀଶିବଭୁଜଙ୍ଗମ୍‌ 20
ଶ୍ରୀଶିବାନନ୍ଦଲହରୀ 27
ଶ୍ରୀଶିବପାଦାଦିକେଶାନ୍ତବର୍ଣ୍ଣନସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 45
ଶ୍ରୀଶିବକେଶାଦିପାଦାନ୍ତବର୍ଣ୍ଣନସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 54
ଶ୍ରୀବେଦସାରଶିବସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 61
ଶ୍ରୀଶିବାପରାଧକ୍ଷମାପଣସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 63
ସୁବର୍ଣ୍ଣମାଳାସ୍ତୁତିଃ 67
ଦଶଶ୍ଳୋକୀସ୍ତୁତିଃ 76
ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତିବର୍ଣ୍ଣମାଳାସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 78
ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍‌ 82
ଶ୍ରୀମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟମାନସିକପୂଜାସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 85
ଶିବନାମାବଲ୍ୟଷ୍ଟକମ୍‌ 92
ଶ୍ରୀଶିବପଞ୍ଚାକ୍ଷରସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 94
ଶିବପଞ୍ଚାକ୍ଷରନକ୍ଷତ୍ରମାଳାସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌୍‌ 95
ଦ୍ୱାଦଶଲିଙ୍ଗସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌୍‌ 100
ଉମାମହେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 103
ଦ୍ୱିତୀୟଭାଗଃ : ଶାକ୍ତଖଣ୍ଡମ୍‌ 106-206
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀ 106
ଦେବୀଭୁଜଙ୍ଗସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 123
ଆନନ୍ଦଲହରୀ 128
ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀବେଦପାଦସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 132
ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀମାନସପୂଜାସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 145
ଦେବୀଚତୁଃଷଷ୍ଟ୍ୟୁପଚାରପୂଜାସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 167
ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟକମ୍‌ 180
ଲଲିତାପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍‌ 181
କଲ୍ୟାଣବୃଷ୍ଟିସ୍ତବଃ 183
ନବରତ୍ନମାଳିକା 186
ମନ୍ତ୍ରମାତୃକାପୁଷ୍ପମାଳାସ୍ତବଃ 188
ଗୌରୀଦଶକମ୍‌ 191
ଭବାନୀଭୁଜଙ୍ଗମ୍‌ 193
କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 197
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍‌ 201
ମୀନାକ୍ଷୀପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍‌ 203
ମୀନାକ୍ଷୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 204
ତୃତୀୟଭାଗଃ : ବୈଷ୍ଣବଖଣ୍ଡମ୍‌ 207-253
ଶ୍ରୀରାମଭୁଜଙ୍ଗପ୍ରୟାତସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 207
ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍‌ 212
ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହକରୁଣାରସସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 213
ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଭୁଜଙ୍ଗପ୍ରୟାତସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 216
ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପାଦାଦିକେଶାନ୍ତସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 219
ଅଚ୍ୟୁତାଷ୍ଟକମ୍‌ 231
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍‌ 233
ଶ୍ରୀହରିସ୍ତୁତିଃ 234
ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦାଷ୍ଟକମ୍‌ 242
ଭଗବନ୍‌ମାନସପୂଜା 244
ମୋହମୁଦ୍‌ଗରଃ 246
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମ୍‌୍‌ 251
ଚତୁର୍ଥଭାଗଃ : ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣଖଣ୍ଡମ୍‌ 254-285
ପରଂବ୍ରହ୍ମ-ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣମ୍‌ 254
ହନୁମତ୍‌ପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍‌ 255
ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗାଷ୍ଟକମ୍‌ 256
ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତିସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 258
କାଳଭୈରବାଷ୍ଟକମ୍‌ 261
ନର୍ମଦାଷ୍ଟକମ୍‌ 263
ଯମୁନାଷ୍ଟକମ୍‌-୧ 265
ଯମୁନାଷ୍ଟକମ୍‌-୨ 266
ଗଙ୍ଗାଷ୍ଟକମ୍‌ 268
ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଷ୍ଟକମ୍‌ 270
ନିର୍ଗୁଣମାନସପୂଜା 272
ଷଟ୍‌ପଦୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌୍‌ 276
ଭ୍ରମରାମ୍ବାଷ୍ଟକମ୍‌୍‌ 277
ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌୍‌ 279
ଶାରଦାଭୁଜଙ୍ଗପ୍ରୟାତାଷ୍ଟକମ୍‌ 281
ଶ୍ରୀଗୁର୍ବଷ୍ଟକମ୍‌ 282
କାଶୀପଞ୍ଚକମ୍‌ 284
ପଞ୍ଚମଭାଗଃ : ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତଖଣ୍ଡମ୍‌ 286-335
ଶ୍ରୀଗଣେଶପ୍ରାତଃସ୍ମରଣମ୍‌ 286
ଶ୍ରୀଶିବପ୍ରାତଃସ୍ମରଣମ୍‌ 287
ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପ୍ରାତଃସ୍ମରଣମ୍‌ 288
ଶ୍ରୀସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରାତଃସ୍ମରଣମ୍‌ 289
ଶ୍ରୀରାମପ୍ରାତଃସ୍ମରଣମ୍‌ 289
ଶ୍ରୀଶିବମାନସପୂଜା 291
ଆତ୍ମଷଟ୍‌କମ୍‌ 292
ଶ୍ରୀଶିବାଷ୍ଟକମ୍‌ 293
ଶ୍ରୀଭବାନ୍ୟଷ୍ଟକମ୍‌ 295
ଦେବ୍ୟପରାଧକ୍ଷମାପନସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 297
ଶ୍ରୀକାଳିକାଷ୍ଟକମ୍‌ 299
ଶ୍ରୀମୁକାମ୍ବିକାସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 301
ଶ୍ରୀପ୍ରଚଣ୍ଡଚଣ୍ଡିକାସ୍ତବରାଜଃ 303
ଗଙ୍ଗାସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 306
ହରଗୌର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟକମ୍‌ 309
ଦଶାବତାରସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 311
ଅଚ୍ୟୁତାଷ୍ଟକମ୍‌ 313
ଯୋଗତାରାବଳୀ 314
ଶ୍ରୀହରିଶଙ୍କରସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 316
ପୁଷ୍କରାଷ୍ଟକସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 318
କାଶୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 320
ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥନଗରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 321
ଶ୍ରୀମାତୃପଞ୍ଚକମ୍‌ 322
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍‌ 324
ଶିବାନନ୍ଦଲହରୀ 325
ତ୍ରିବେଣୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 329
ବିଶ୍ୱନାଥସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌ 331
ଶ୍ରୀସ୍ତୋତ୍ରଭାଗସ୍ୟ ଶ୍ଳୋକାନୁକ୍ରମଣିକା 336

Additional information

Weight .500 g
Dimensions 22 × 14 × 2 cm
book-type

Special Paper Back

format

Paperback

price

Cost Price

quality

Special Quality

language

Odia

specification

60 GSM Stora Creamy

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SRI SHANKARA STOTRANI (ଶ୍ରୀଶଙ୍କରସ୍ତୋତ୍ରାଣି)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Quick Navigation
×
×

Cart

Buy for 699.00 more and get free shipping